Primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi

Udruga Sjaj odazvala se na javni poziv Ministarstva socijalne politike i mladih od 16. veljače 2012 godine te dostavila svoje primjedbe na Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi. Udruga je još 16. siječnja 2012. dostavila Radnoj skupini za izradu tog Zakona okvirne preporuke o reformi sustava socijalne skrbi u odnosu na osobe s duševnim smetnjama.

Nacrt prijedloga Zakona o socijalnoj skrbi može se preuzeti na web stranicama Ministarstva socijalne politike i mladih.

Preuzmite:

Dopis udruge Sjaj od 22. veljače 2012.

Dopis udruge Sjaj od 16. siječnja 2012.

5. Redovna skupština Sjaja

S današnjim danom održana je 5. Redovna skupština Sjaja kojoj su pristupila 34 redovna člana.

Na Skupštini su predstavljeni i usvojeni izvještaji koordinatora Kristijana Grđana i Zrinke Perčin te financijski izvještaji za 2010. i 2011. godinu. Usvojene su i nove odredbe Statuta Sjaja, među kojima je i promjenjen naziv udruge Sjaj na engleskom jeziku koji sada glasi: “The Shine – Association for Social Affirmation of People with Psychosocial Disabilities”. Usvojeno je da mandat koordinatorima i članovima Upravnog odbora traje četiri godine, da su izvještajne skupštine obavezne, sukladno uputama Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva odvojene su upravljačke od izvršnih funkcija, uvedene odredbe o sprječavanju sukoba interesa te obrisana kategorija “pridruženih” članova s obzirom da ona nije nikada bila definirana Statutom.

Vrlo je važno da je udruga obrisala i odredbe po kojima je redovno članstvo u udruzi Sjaj bilo zabranjeno osobama lišenim poslovne sposobnosti, sukladno čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Također, određeno je da redovnim članovima udruge mogu postati samo osobe s duševnim smetnjama ili članovi njihovih obitelji, dok svi ostali građani mogu postati podržavajući članovi.

Za članove Upravnog odbora imenovani su jednoglasno na mandat od četiri godine: Kristijan Grđan, Mario Perčin, Zrinka Perčin, Ivana Peruzović-Štefančić i Mario Romac.

Koordinatorima Sjaja na mandat od četiri godine imenovani su jednoglasno Kristijan Grđan i Zrinka Perčin.

Za preuzimanje:

Izvještaj koordinatora Kristijana Grđana – programsko područje zaštite ljudskih prava

Izvještaj koordinatorice Zrinke Perčin – programsko područje resocijalizacije i socijalne inkluzije

Financijski izvještaj udruge Sjaj za 2010.

Financijski izvještaj udruge Sjaj za 2011.

 

 

Svjetski dan bolesnika

U povodu Svjetskog dana bolesnika koordinatori udruge Sjaj, Kristijan Grđan i Zrinka Perčin prisustvovali su na okruglom stolu “Nema zdravlja bez mentalnog zdravlja” u organizaciji Koalicije udruga u zdravstvu te udruge Svitanje. Kako je na okruglom stolu bilo riječi o primjeni modela psihijatrije u zajednici, koordinatori su istaknuli kako je taj model potrebno razvijati kroz timove u mreži zdravstvene zaštite i programa terenskog rada sa pacijentima kako bi se omogućilo pružanje zdravstvene zaštite u kući. Na žalost, odgovor na pitanje zašto se patronaža i zdravstvena njega u kući pružaju svima, a samo ne osobama s duševnim smetnjama udruga Sjaj nije dobila i za sada se o modelima psihijatrijskog tretmana u zajednici i dalje raspravlja samo na teoretskoj razini.