Human Rights Watch – paralelno izvješće

Međunarodna organizacija Human Rights Watch uputila je Odboru za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda paralelno izvješće sa komentarima na Izvješće Vlade Republike Hrvatske o provedbi Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Udruga Sjaj održala je sastanak sa predstavnicom te međunarodne organizacije u svibnju 2014. godine.

U izvješću su obrađene odredbe Konvencije koje se tiču prava na jednakost pred zakonom (poslovna sposobnost), prava na slobodu, prava na život u zajednici i prava na zdravlje.

Udruga Sjaj, među ostalime, posebno pozdravlja da je u dijelu koji se tiče prava na život u zajednici (čl. 19. Konvencije) Human Rights Watch upozorio na sada široko rasprostranjenu praksu smještaja osoba s duševnim smetnjama u udomiteljske obitelji. Tako ta međunarodna organizacija navodi:

“Zakon o socijalnoj skrbi predviđa obiteljski dom i udomiteljsku obitelj kao neinstitucionalne oblike smještaja, no na temelju vlastitog istraživanja Human Rights Watch smatra da takvi oblici mogu dovesti do institucionalizacije, ukoliko korisnici nisu smješteni prema vlastitom odabiru, zatvoreni su prema vanjskom svijetu i ograničene su interakcije između korisnika i zajednice.”

Udruga Sjaj već dugi niz godina upozorava na udomiteljstvo odraslih osoba s duševnim smetnjama i na obilježja institucionalizacije takvog modela. U ovom izvješću navodi se podatak o 272 udomiteljske obitelji za osobe s duševnim smetnjama u Hrvatskoj, što potvrđuje da se pored smještaja u ustanove socijalne skrbi radi o dominantnom obliku smještaja, dok je nesrazmjerno malen broj jedinica za organizirano stanovanje ove kategorije osoba s invaliditetom uz ograničena sredstva financiranja podređena striktnim i nefleksibilnim kriterijima za udruge pružateljice socijalnih usluga u kompetitivnim procesima. To sve upućuje da ne postoji ozbiljna politička namjera za potpuno ostvarivanje procesa deinstitucionalizacije za osobe s duševnim smetnjama, već da su intervencije radije kozmetičke prirode, s obzirom da i Human Rights Watch potpuno točno upozorava Ujedinjene narode da se u nacionalnom planu deinstitucionalizacije udomiteljstvo smatra poželjnim oblikom zbrinjavanja.

Udruga Sjaj očekuje da će Odbor za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda upozoriti  Vladu Republike Hrvatske na ova pitanja te da će to biti poticaj za ozbiljne političke odluke u smjeru provođenja procesa deinstitucionalizacije osoba s duševnim smetnjama u skladu sa međunarodnim standardima zaštite ljudskih prava.

Preuzmite izvješće HRW-a na engleskom jeziku

 

Standardi kvalitete socijalnih usluga

Ministarstvo socijalne politike i mladih objavilo je poziv za sudjelovanje u savjetovanju u vezi Standarda kvalitete socijalnih usluga sa smjernicama za njihovo uvođenje. Udruga Sjaj je stoga dostavila svoj primjedbe i prijedloge.

Udruga je upozorila na standarde koji se tiču zaštite od iskorištavanja i restriktivnih postupaka, pri čemu je pozvala resorno ministarstvo da standarde kvalitete uskladi sa zakonskim propisima. Nadalje, udruga je izrazila zabrinutost zbog izostanka regulative standarda vezanih uz rad korisnika kod pružatelja socijalnih usluga, zbog čega postoji opasnost od iskorištavanja korisnika.

Preuzmite prijedloge udruge Sjaj