Statistički podaci o radu sa korisnicima udruge Sjaj za 2012. godinu

Opći podaci o korisnicima

U 2012. godini udruzi Sjaj obratile su se  42 osobe, među kojima je novih direktnih korisnika bilo ukupno 31. Udruga je pored novih korisnika nastavila raditi i na predmetima korisnika iz prijašnjih godina, bilo da se radilo o predmetima koji su u tijeku bilo da su se korisnici ponovo obratili radi drugih potreba.

Novi direktni korisnici sa kojima je udruga Sjaj radila u 2012. godini najčešće su imali dijagnozu neke duševne smetnje, dok se 9 korisnika udruzi obratilo zbog tjelesnog invaliditeta ili drugih zdravstvenih teškoća. Većina korisnika udruge najčešće nije lišena poslovne sposobnosti. Udruzi se podjednako za pomoć obraćaju muškarci i žene. Što se tiče radnog statusa, većina korisnika su nezaposleni ili u mirovini.

Nastavi čitati