Anketni upitnik Cohrane ogranka

Udruga Sjaj suradnik je Cohrane organizacije koja se bavi promocijom medicine utemeljene na dokazima. U suradnji sa Medicinskim fakultetom u Splitu, potičemo osobe s duševnim smetnjama da popune anketni upitnik o kliničkim ispitivanjima kojima se testiraju novi lijekovi i opišu kakva su njihova iskustva s kliničnim ispitivanjima u Hrvatskoj.

Upitnik je anonimno i ispunjava se online putem ove poveznice.

Izvanredna obavijest u povodu Obiteljskog zakona

Dana 12. siječnja 2015. godine Ustavni sud Republike Hrvatske rješenjem je pokrenuo postupak za ocjenu suglasnosti s Ustavom Obiteljskog zakona (NN, 75/14). Tim je rješenjem privremeno obustavljeno izvršenje svih pojedinačnih akata i radnji koje se poduzimaju na temelju tog Obiteljskog zakona, te je određena primjena Obiteljskog zakona (NN, 6/03., 17/04., 136/04., 107/07., 57/11., 61/11. i 25/13.).

Time su van snage privremeno stavljene odredbe novog Obiteljskog zakona kojima je učinjen povijesni pomak u zaštiti ljudskih prava osoba s invaliditetom – ukidanje instituta potpunog lišenja poslovne sposobnosti, kao i što je van snage stavljen niz odredaba koje su bile namijenjene spriječavanju zloupotreba sustava skrbništva za odrasle osobe i kršenja njihovih prava, koje je zadnjih godina više puta utvrđeno i nizom presuda Europskog suda za ljudska prava negativnih za Republiku Hrvatsku. Time su, iako privremeno, suspendirana sva zakonska poboljšanja u sustavu skrbništva za odrasle osobe s invaliditetom, naročito osoba s duševnim smetnjama. 

U najvećem dijelu suspendirane regulative, naročito kada se radi o ukidanju instituta potpunog lišenja poslovne sposobnosti, zajhtjev za pokretanje ocjene ustavnosti Obiteljskog zakona podnijeli su udruga U ime obitelji” te dvoje odvjetnika iz Splita. Potpuno pogrešnom tumačenju čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, suprotnom Generalnom komentaru br. 1. UN Odbora za prava osoba s invaliditetom, priklonila se i Katedra za obiteljsko pravo Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Udruga Sjaj nadalje će, korištenjem raspoloživih mehanizama, upozoravati tijela državne vlasti na neprihvatljivost tumačenja odredaba Konvencije o pravima osoba s invaliditetom na način da se osporava njezina temeljna vrijednost – pravo na samoodređenje osoba s invaliditetom, a u tom smislu će o novonastalom razvoju događaja po pitanju reforme sustava skrbništva za odrasle osobe obavijestiti i relevantne međunarodne institucije.