Strategija za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti

Vlada Republike Hrvatske uputila je poziv zainteresiranoj javnosti za sudjelovanje u internetskom savjetovanju povodom Nacrta prijedloga Strategije borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti u Republici Hrvatskoj (2014. – 2020.).

U skladu s pozivom, udruga Sjaj dostavila je danas Vladi Republike Hrvatske svoje komentare. Generalno, udruga ističe važnost da Republika Hrvatska ratificira revidiranu Europsku socijalnu povelju, koju je potpisala još 2006. godine. Naime, Republika Hrvatska je ratificirala tu Povelju iz 1961. godine, međutim nije nikada ratificirala revidiranu verziju Povelje iz 1996. godine kojom se jamči širi opseg socijalnih prava građanima u skladu sa društvenim promjenama koje su nastupile protokom vremena. Stoga smo predložili Vladi Republike Hrvatske da među strateške prioritete navedene Strategije uvrsti i ratifikaciju revidirane Povelje.

Nadalje, specifično se udruga Sjaj osvrnula na pitanja obrazovanja i cjeloživotnog učenja, zapošljavanja i pristupa zapošljavanju, pristupa socijalnim naknadama i uslugama, pristupa zdravstvenom sustavu i dugotrajnoj skrbi, regionalnog pristupa borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti te europskih i međunarodnih obaveza.

Preuzmite komentare na prijedlog Strategije.

Pravo na obiteljsku mirovinu

Dana 1. siječnja 2014. na snagu je stupio novi Zakon o mirovinskom osiguranju (NN, br. 157/13; dalje ZOMO). Tim propisom donesene su značajne promjene po pitanju ostvarivanja prava osoba s invaliditetom na obiteljsku mirovinu, za koje se udruga Sjaj zalagala dugi niz godina.

Odredbama ranijeg ZOMO-a bilo je propisano da pravo na obiteljsku mirovinu može ostvariti, po smrti jednog ili oba roditelja, osoba s invaliditetom koju je roditelj uzdržavao sve do svoje smrti. Za osobe s invaliditetom to je predstavljalo dva problema: 1. nemogućnost ostvarivanja prava ako je roditelj izbjegavao davati uzdržavanje i 2. nemogućnost ostvarivanja prava ako se osoba sama uzdržavala (npr. po osnovi rada). Odredbom iz čl. 69. st. 5. važećeg ZOMO-a propisano je da osoba može ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu neovisno o tome da li ju je roditelj uzdržavao do svoje smrti.

Jedan od najvećih problema koji je onemogućavao zapošljavanje osoba s invaliditetom (ovdje osoba s duševnim smetnjama) nalazio se upravo u činjenici da osobe koje su stekle vlastiti radni staž, bez obzira na njegovo trajanje, nisu mogle ostvariti pravo na obiteljsku mirovinu po osnovi invaliditeta.To iz razloga što se za ostvarivanje prava tražilo postojanje opće nesposobnosti za rad, što nije bilo moguće utvrditi za osobe koje su nešto povremeno radile što je, ujedno, dovelo i do prekida kontinuiteta uzdržavanja od strane roditelja. Odredbom iz čl. 69. st. 7. važećeg ZOMO-a propisano je da pravo na obiteljsku mirovinu može ostvariti osoba s invaliditetom sa preostalom radnom sposobnošću koja je prije smrti roditelja stupila u radni odnos ili obavljala djelatnost po kojoj se plaćaju mirovinski doprinosi.

Nadalje, novost je i mogućnost “zamrzavanja” prava na obiteljsku mirovinu korisnicima toga prava koji se zaposle za sve vrijeme dok to zaposlenje traje, po uzoru na rješenja u zemljama zapadne Europe. Za slučaj prestanka zaposlenja, pravo na obiteljsku mirovinu postaje aktivno i osoba može istu nastaviti primati.

Udruga Sjaj stavlja se na raspolaganje te poziva sve zainteresirane korisnike za ostvarivanje prava na obiteljsku mirovinu da joj se obrate, kako bi se u upravnim postupcima za ostvarivanje navedenog prava razvila pozitivna praksa i time osigurala ispravna primjena propisa.