Donesen novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Hrvatski sabor je sa 80 glasova “za” i 13 “suzdržan” donio danas novi Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama. Udruga Sjaj sudjelovala je u radu radne skupine za izradu tog Zakona te se zahvaljuje Ministarstvu pravosuđa na kontinuiranoj političkoj, stručnoj i tehničkoj podršci koju je pružalo do njegovog donošenja. Novim Zakonom uvedene su značajne promjene u skladu sa Konvencijom o ljudskim pravima i temeljnim slobodama te dijelom Konvencijom o pravima osoba s invaliditetom, čime se štite ljudska prava osoba s duševnim smetnjama.

Među najznačajnijim promjenama izdvajamo slijedeće:

  • odvajanje koncepta lišenja poslovne sposobnosti od aktualne sposobnosti osobe s duševnim smetnjama za davanje pristanka na medicinske postupke;
  • zabranu skrbničkog odlučivanja za elektrokonvulzivnu terapiju i biomedicinska istraživanja; samo osoba s duševnim smetnjama može sama odlučiti o tim postupcima, dok su nad djecom oni zabranjeni
  • uvođenje kategorije “smještaja bez pristanka” kako bi se osobama lišenim poslovne sposobnosti ili onima koje nisu sposobne dati pristanak na smještaj u psihijatrijsku ustanovu osigurala neposredna sudska zaštita njihovog prava na slobodu;
  • proširivanje sudskih ovlasti radi sprječavanja proizvoljnog postupanja prema osobama s duševnim smetnjama;
  • uvođenje instituta prisilnog liječenja neubrojive osobe na slobodi;
  • smanjenje indikacija za primjenu mjera prisile u psihijatrijskoj ustanovi ili ustanovi socijalne skrbi;
  • uvođenje sudskog nadzora za primjenu mjera prisile;
  • uvođenje instituta “obvezujuće izjave” (anticipirana naredba) što osobama s duševnim smetnjama omogućava da unaprijed odrede “osobu od povjerenja” koja će moći za njih donositi odluke onda kada one nisu same to sposobne;
  • promjena nadležnosti Povjerenstva za zaštitu prava osoba s duševnim smetnjama na razini Republike Hrvatske te njegovo osnivanje pri Ministarstvu pravosuđa.

Udruga Sjaj nastavit će na podizanju svijesti o važnosti primjene ovog Zakona te će za korisnike izraditi i odgovarajuće upute.

Zakon o zaštiti osoba s duševnim smetnjama stupa na snagu 1. siječnja 2015.

Zakon o udrugama

U tijeku je rasprava o Konačnom prijedlogu Zakona o udrugama pred Hrvatskim Saborom. Udruga Sjaj, koja je sudjelovala i ranije u javnoj raspravi po pitanju poslovne sposobnosti, sudjeluje u svojstvu javnosti i u parlamentarnoj proceduri.

Koordinator Kristijan Grđan jučer je nazočio sjednici Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav te danas sjednici Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina te predložio da se usvoji amandman na čl. 11. st. 6. Konačnog prijedloga Zakona o udrugama, kako bi se osobama koje su djelomično lišene poslovne sposobnosti u dijelu koji se ne odnosi na poslove zastupanja udruge omogućilo da ih se imenuje osobama ovlaštenim za zastupanje. Tako će osobe koje su djelomično lišene poslovne sposobnosti samo za donošenje npr. odluka o zdravlju ili nekim osobnim stanjima moći biti osobe ovlaštene za zastupanje udruge jer je u pravnim poslovima njihova sposobnost očuvana.

Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav upozorio je predlagatelja i zatražio da do izglasavanja Zakona o udrugama promijeni sadržaj odredbe.

Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prihvatio je prijedlog amandmana udruge Sjaj bez izmjena i na Konačni prijedlog Zakona o udrugama stavio slijedeći amandman:

“Osoba ovlaštena za zastupanje udruge može biti samo poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.”

Predlagatelj, Ministarstvo uprave, usuglasio se sa amandmanom te se očekuje da će on postati sastavnim dijelom predloženog zakona.

Obavijest korisnicima

Udruga Sjaj obaviještava da do daljnjega neće primati nove korisnike zbog preopterećenosti kapaciteta. Korisnici su slobodni obraćati se s upitima putem elektroničke korespondencije te ćemo na upite odgovarati.

Nacionalna strategija za prava djece

U okviru javne rasprave o nacrtu prijedloga Nacionalne strategije za prava djece od 2014. do 2020. godine udruga Sjaj uputila je Ministarstvu socijalne politike i mladih svoje komentare i prijedloge.

Udruga izražava zabrinutost stanjem psihijatrijske zdravstvene zaštite djece u Hrvatskoj te ukazuje na probleme s kojima se susreću djeca u sustavu zdravstvene zaštite, a koji proizlaze iz nedostataka na razini organizacije psihijatrijske pomoći. Naime, zbog nedostatka specijalista dječje psihijatrije te nedostataka stručne prirode i standarda psihijatrijske zdravstvene zaštite, djeca nemaju jednake mogućnosti kao i odrasle osobe za liječenje duševnih bolesti, a udruga Sjaj susretala se sa različitim primjerima kršenja prava djece na zdravlje. Nije rijetkost da upravo iz ovih razloga, odgovarajuću psihijatrijsku zdravstvenu zaštitu osoba može ostvariti tek nakon što stekne punoljetnost i počne koristiti usluge javnog zdravstva namijenjene odraslim osobama, iako su se problemi duševnog zdravlja kod tih osoba javljali od ranog djetinjstva.

Stoga udruga očekuje da će Republika Hrvatska pored planiranih mjera organizacije zaštite mentalnog zdravlja na primarnoj razini zdravstvene zaštite, razvoja multidisciplinarnih timova podrške za djecu te suzbijanja stigme, ozbiljno poraditi na poticajnim mjerama za povećanje broja specijalista dječje psihijatrije i na jačanju standarda psihijatrijske prakse za djecu.

Preuzmite prijedloge udruge Sjaj

Poslovna sposobnost – Generani komentar UN-a

Dana 11. travnja 2014. godine Odbor za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda usvojio je svoj prvi Generalni komentar. U povijesnoj odluci, prvi Generalni komentar po pitanju prava osoba s invaliditetom, Ujedinjeni narodi dali su upravo po pitanju poslovne sposobnosti. Generalni komentar predstavlja uputu državama strankama, pa tako i Republici Hrvatskoj, na koji način treba pristupiti provedbi čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u priznavanju prava osoba s invaliditetom na poslovnu sposobnost na jednakoj osnovi s drugima.

Nastavi čitati

Održana konferencija o poslovnoj sposobnosti

U Zagrebu je dana 12. i 13. ožujka 2014. održana međunarodna konferencija “Budući koncepti poslovne sposobnosti u zakonodavstvu Republike Hrvatske” koja je bila namijenjena razvoju novih pristupa zakonodavnim promjenama relevantnima za promjenu paradigme poslovne sposobnosti prema čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Konferenciju je u okviru PERSON projekta financirala Europska unija.

Nastavi čitati

Budući koncepti poslovne sposobnosti u zakonodavstvu Republike Hrvatske

U okviru PERSON projekta kojeg udruga Sjaj provodi sa partnerima iz Republike Irske, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kosova i Turske, a financijski ga podupire Europska unija, udruga organizira stručnu dvodnevnu konferenciju “Budući koncepti poslovne sposobnosti u zakonodavstvu Republike Hrvatske” dana 12. i 13. ožujka 2014. u Zagrebu.

Na konferenciji će se obraditi dvije teme i to pitanje anticipiranih naredbi te zakonodavnih modela podrške pri odlučivanju kako bi se raspravilo o načinima stvaranja pravnog okvira za ispunjenje obaveza iz čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Nakon donošenja novog Obiteljskog zakona i Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama Hrvatskoj predstoji dugoročni proces napuštanja sustava skrbništva za odrasle osobe i stvaranja novog pravnog koncepta koji zahtjeva korjenite zakonodavne i društvene promjene. Na konferenciji će, uz stručnjake iz Republike Hrvatske sudjelovati i međunarodni pravni stručnjaci te aktivisti za ljudska prava.

Preuzmite program konferencije

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga

Udruga Sjaj uputila je Ministarstvu socijalne politike i mladih načelne primjedbe na nacrt Pravilnika o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga. Udruga smatra da je predloženi propis previše normiran i nefleksibilan te da neće omogućiti razvoj socijalnih usluga u procesu deinstitucionalizacije, s obzirom da destimulativno djeluje na udruge kao pružatelje socijalnih usluga. Nadalje, udruga je upozorila na činjenicu da nedostaje bilo kakav održivi model predviđen za korištenje imovine korisnika u sustavu socijalne skrbi, koji se putem sustava skrbništva za odrasle osobe godinama osiromašuju i čine potpuno ovisnima o sustavu socijalne skrbi na teret Republike Hrvatske.

Preuzmite komentare udruge Sjaj

Poslovna sposobnost – Generalni komentar Ujedinjenih naroda

Odbor za prava osoba s invaliditetom Ujedinjenih naroda otvorio je javnu raspravu o nacrtu Generalnog komentara i čl. 12. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom, kojim je regulirano pravo na poslovnu sposobnost. Svrha Generalnog komentara jest istražiti koje su osnovne obaveze države koje proizlaze iz navedene konvencijske odredbe, s obzirom da je praksa odbora Odbora do sada pokazala da države stranke općenito ne razumiju točan opseg obaveza koje imaju prema Konvenciji.

U okviru PERSON projekta, udruga Sjaj je sa partnerima iz Republike Irske, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Turske pripremila osvrt na nacrt Generalnog komentara te ga uputila u okviru javne rasprave Odboru za prava osoba s invaliditetom. Vjerujemo kako će Odbor prihvatiti naše sugestije te izraditi Generalni komentar koji će pomoći državama strankama u preuzimanju konvencijskih obaveza i izgradnji novih standarda zaštite prava osoba s invaliditetom.

Preuzmite podnesak PERSON projekta Oboru za prava osoba s invaliditetom

Putem ove poveznice preuzmite nacrt Generalnog komentara čl. 12. Konvencije