Komunikacija u predmetu X i Y protiv Hrvatske

Udruga Sjaj te Europska organizacija za duševno zdravlje (The Mental Health Europe) uputile su danas Odboru ministara Vijeća Europe komunikaciju u predmetu X i Y protiv Hrvatske kao odgovor na Akcijski plan Vlade Republike Hrvatske u istom predmetu. Podsjećamo, Europski sud za ljudska prava je prije godinu dana utvrdio povrede ljudskih prava dviju podnositeljica, jedne koja je bila lišena poslovne sposobnosti i druge koja je bila u postupku za lišenje poslovne sposobnosti. Europski sud pronašao je ozbiljne nedostatke u hrvatskom zakonodavstvu i praksi u vezi postupaka za lišenje poslovne sposobnosti koji dovode do kršenja temeljnih ljudskih prava osoba s duševnim smetnjama.

Preuzmite original komunikacije (na engleskom jeziku)

Preuzmite prijevod komunikacije na hrvatski jezik

Mapiranje isključenosti

Dana 14. studenog 2011. godine Europska organizacija za duševno zdravlje (The Mental Health Europe) te Europska koalicija za život u zajednici, predstavile su u Europskom parlamentu u Bruxellesu, Belgija publikaciju s naslovom “Mapiranje isključenosti” te prikazale procese vezane uz deinstitucionalizaciju osoba s duševnim smetnjama u Europi (uključujući i Hrvatsku) te pružanje podrške za život u zajednici. Na prezentaciji publikacije je kao član Upravnog odbora Europske organizacije za duševno zdravlje sudjelovao koordinator Sjaja, g. Kristijan Grđan.

Publikaciju na engleskom jeziku možete pronaći putem stranica Europske organizacije za duševno zdravlje.

Hagioterapija – predstavka Ministarstvu zdravlja

Udruga Sjaj uputila je Ministarstvu zdravlja predstavku i izrazila zabrinutost što isto, sredstvima iz Državnog proračuna, podupire provođenje programa hagioterapije u svrhu prevencije ovisnosti. Naime, sukladno povijesnim izvorima, riječ je o metodi koja se temelji na vjerskoj doktrini i datira iz Srednjeg vijeka.

Udruga je također izrazila zabrinutost da bi tim postupkom Ministarstvo moglo otvoriti vrata financiranju drugim programima alternativne medicine te upozorilo da je njegov postupak suprotan načelima zaštite prava pojedinaca na zdravlje.

Preuzmite predstavku Ministarstvu zdravlja

M.V. – smrt u kotlovnici Klinike za psihijatriju “Vrapče”

Dana 21. srpnja 2012. godine dnevnik Jutarnji list objavio je članak s naslovom: „U kotlovnici bolnice u Vrapču pronađena mrtva žena: Ležala je mrtva u podrumu danima.“ U navedenom članku opisano je kako se radi o pacijentici te bolnice, čiji je nestanak prijavljen još 17. srpnja 2012. godine.

Udruzi Sjaj su također na znanje dane i druge informacije, o identitetu i okolnostima smrti mlade žene koja je preminula u 34. godini života od termičkog šoka zbog navodnog izlaganja vrućoj vodi u kotlovnici navedene psihijatrijske ustanove.

Iako se udruzi Sjaj za pomoć nisu obratili bliski članovi obitelji, s obzirom na okolnosti ovog slučaja kao i na sumnju da nije provedena odgovarajuća istraga te uzimajući u obzir i javni interes da se takvi slučajevi primjereno istražuju, uputili smo danas predstavku Glavnom državnom odvjetniku Republike Hrvatske i upozorili da izostanak istrage za smrt osobe koja je preminula u ustanovi koja je pod nadležnošću države može predstavljati povredu čl. 2. Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda, jednako kao što do takve povrede može doći i propustom zdravstvenih djelatnika u toj ustanovi čak i ako je preminula osoba počinila samoubojstvo. Izostanak istrage i posvećivanje dužne pažnje u situacijama kada se u zdravstvenoj ustanovi dogodi nasilna smrt pacijenta te ustanove, i to zato što se radilo o osobi s duševnim smetnjama, također može predstavljati i diskriminaciju koja je zabranjena nacionalnim i međunarodnim propisima. Stoga smo zamolili Glavnog državnog odvjetnika da poduzme mjere u svojoj nadležnosti kako bi se utvrdila eventualna odgovornost kako zdravstvenog osoblja navedene psihijatrijske ustanove tako i eventualno pronašao počinitelj ukoliko se radilo o kaznenom djelu teškog ubojstva.

Preuzmite sadržaj predstavke DORH-u

(Podaci o osobama su radi zaštite privatnosti anonimizirani!)